Manifest d’Units per Avançar amb motiu de la Diada Nacional de 2023

Un any més volem desitjar a tota la ciutadania una bona Diada Nacional de Catalunya.  Com cada any, la Diada ens convida a reflexionar sobre el moment polític present i sobre el nostre esdevenidor col·lectiu.

El moment polític present està fortament condicionat per les converses per a la formació d’un nou govern d’Espanya. Les urnes del passat 23 de juliol exigeixen el consens entre formacions polítiques distintes i distants, tant pel que fa al model socioeconòmic, com, sobretot, pel que fa a l’horitzó nacional de Catalunya. En aquest sentit, encoratgem uns i altres a recórrer, amb convicció i compromís, el camí del diàleg orientat al bé comú i a deixar de banda interessos partidistes.

Som conscients de la complexitat i dels riscos del moment, però volem emfatitzar la oportunitat que ens ofereix.

Pensem que el diàleg obert no ha de tenir més límits que els establerts pel marc constitucional que, sens dubte, permet interpretacions obertes del text de 1978. En aquest sentit, donem la benvinguda als passos fets per donar compliment a la vella aspiració catalanista de normalitzar l’ús del català a les cambres parlamentàries espanyola i europea, no sense assenyalar l’immens repte de garantir-ne el seu ús social.

Per a nosaltres, el catalanisme és llavor de convivència, i el diàleg i l’acord constitueixen l’essència de la política, essent la legalitat el terreny de joc en el qual ens hem de moure. Des d’aquesta lògica, pensem que cal aprofitar l’oportunitat per retornar a la política allò que s’hauria hagut de substanciar en aquest terreny. És temps de mirar endavant.

Més enllà de les converses per a la formació del nou govern, però, hi ha moltes altres qüestions que depenen del nostre autogovern i de les nostres institucions. En aquest sentit, reclamem un major compromís i obertura al diàleg orientat a l’acord al Govern de la Generalitat, sustentat sobre una base parlamentària extraordinàriament feble.

El govern del dia a dia, la generació d’oportunitats, el treball per garantir una vida digna a tota la ciutadania de Catalunya, el suport a les famílies que passen per moments de dificultat, la promoció de l’ús de la nostra llengua pròpia, l’increment de les inversions en infraestructures fonamentals per al creixement de l’economia, l’aposta ferma pels valors de l’educació i de la formació, o la lluita contra l’exclusió social constitueixen la veritable raó de ser del nostre autogovern.

En aquesta direcció volem orientar els nostres esforços i el nostre treball al si les institucions en les quals som presents, posant les persones, la convivència i el respecte al bell mig de la nostra acció política. Bona Diada Nacional de Catalunya!

11 de setembre de 2023

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant