Josep M. Prats presenta moció a l’Ajuntament de Tarragona per defensar el diàleg interreligiós

Published On: 24 octubre 2017Categories: Actualitat0 Comments

El regidor d’Units per Avançar ha presentat aquesta moció que debatrà dijous el ple de l’Ajuntament de Tarragona.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’UNITS PER AVANÇAR PERQUÈ L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA FOMENTI EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És obvi que el fet religiós forma part intrínseca de la vida de la societat, siguem o no creients, i és indiscutible que, sense menystenir cap altra confessió,  formem part d’un país amb una presència majoritària de la religió cristiana que hem heretat i de la que hem de subratllar la importància que la seva presència té en la vida sociocultural i espiritual de Tarragona. Aquesta realitat l’hem d’assumir des del respecte i des del diàleg fratern amb la resta de confessions religioses.

Una societat democràtica és una societat plural on, dins el respecte a l’ordre establert, totes les expressions públiques de les religions han de poder manifestar-se. L’Estat és laic, però la societat no. La societat no és ni pot  ser laica, perquè la societat està formada per persones creients i no creients, d’alguna religió o de cap religió. La societat és plurirreligiosa i té la missió de permetre a les religions que aportin tota la seva riquesa espiritual i humana i enriqueixin d’aquesta manera la vida social.

En una societat democràtica, la laïcitat ben entesa permet la comunicació entre les diferents tradicions espirituals i religioses de la societat, i això ens pertoca a les autoritats que cerquem el bé comú.

El passat mes d’agost el nostre país va ser víctima del radicalisme religiós. La societat tarragonina va viure el drama de prop. Les colpidores imatges interpel·laren una ciutadania que no trobava respostes a una violència que es presentava embolcallada amb crides a Déu.

Tarragona acollirà els propvinents mesos de juny i juliol els Jocs del Mediterrani. Els països de la riba mediterrània hi estaran majoritàriament representats. Són països amb multiplicitat de creences. Tarragona, terra de pas i d’acollida, és el marc idoni per fomentar-ne el diàleg des del respecte més rabiós a la multiculturalitat. Serem un pont i punt de trobada envejable entre les tradicions jueves, cristianes, islàmiques…

La ciutat, d’arrels cristianes, que el 2018 celebrarà el novè centenari del seu “despertar”, no pot obviar que actualment la configuren diversos credos religiosos amb singularitats pròpies, els quals, tot i no ser majoritaris, estan plenament integrats i conviuen en una col·lectivitat cada vegada més múltiple, heterogènia i diversa. A la Guia Municipal d’entitats hi consten, a part de l’església catòlica, tres esglésies evangèliques i sis comunitats aplegades sota l’epígraf generalista “altres confessions religioses”.

Atès que hi ha valors compartits que reben denominacions distintes, perquè són descrits diferentment en els textos sagrats, però hi ha sintonies de fons, idees transversals que cal saber recollir i mostrar per construir la base del diàleg i per afavorir el nexe social. És inqüestionable, en paraules del sociòleg Francesc Torralba, “que les religions tenen un pes decisiu en qualsevol societat, determinen el mode de viure, de consumir, de produir i de relacionar-se de milions d’éssers humans. En un món cada cop més petit, complex i interdependent, no podem desconèixer el pes que tenen les creences en les pràctiques i els hàbits i costums de les persones. La creixent mobilitat i desplaçament dels ciutadans fa que persones molt diferents des del punt de vista espiritual i religiós visquin i treballin juntes. Solament podran entendre’s i respectar-se mútuament, si coneixen les fonts espirituals que les articulen, els valors que les mouen, els ideals que persegueixen i tot això està vinculat, molt sovint, amb les creences religioses”.

L’administració local, la més propera al ciutadà, ha de ser capaç de teixir estructures que, des de la transversalitat, esdevinguin punts de trobada i d’interrelació. En aquest sentit, és important mencionar també a l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, entitat catalana no confessional (o en tot cas, pluriconfessional) sense ànim de lucre, declarada entitat d’utilitat pública per resolució de la Generalitat de 2016. L’AUDIR aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions religioses  que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós, per afavorir el coneixement, el diàleg i la cooperació entre les diferents  confessions religioses presents a Catalunya, des de la perspectiva de la cultura de la pau. En aquesta xarxa hi ha representants oficials, experts i, sobretot, membres de base qualificats. Sota l’aixopluc o en col·laboració amb aquesta entitat, actualment molts Ajuntaments del nostre país estan treballant, de forma transversal, en àrees com educació, serveis socials, cultura i d’altres, per tal de fomentar valors universals a través d’aquest diàleg interreligiós.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Que s’actualitzi el cens de les diferents confessions religioses que hi ha a Tarragona.

SEGON.- Que aquest cens es faci públic a la web municipal i a la “Guia d’Entitats”.

TERCER.- Que es faci un inventari de tots els centres de culte existents al terme municipal de Tarragona, i que es faci públic.

QUART.- Que es nomeni, dintre de l’equip de govern municipal, un/a conseller/a amb competències per fomentar el diàleg interreligiós.

CINQUÈ.- Que es creï una Taula de Diàleg Interreligiós formada per representants de totes les creences presents a la ciutat. Aquesta Taula serà un espai d’intercanvi i de debat amb la finalitat de compartir projectes i treballar per la concòrdia i la pau, i actuarà com a Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa.

Tarragona, 17 d’octubre de 2017

Josep Maria Prats Batet

Portaveu del Grup Municipal d’Units per Avançar

__________________________________________________________________________

 Article publicat al Diari de Tarragona 25 d’octubre de 2017

Comparteix

Comentaris

Relacionados

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Subscriu-te al nostre newsletter

Gracies per la teva subscripció
Hi ha algun problema, torna-ho a intentar més tard

Subscriu-te al nostre newsletter

Gracies per la teva subscripció
Hi ha algun problema, torna-ho a intentar més tard

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant