ODS 4 - Educació de...
 
Notificacions
Neteja-ho tot

ODS 4 - Educació de qualitat i suport a la gent jove

1 Missatges
1 Usuaris
0 Likes
142 Vistes
(@units)
Usuari Admin
Unit: fa 1 any
Missatges: 8
Topic starter  

Aquí et plantegem les preguntes a debatre en aquest ODS. Pots trobar el document adjuntat en aquest tema.

 • Com es podria crear ocupació en aquells territoris on l’atur és elevat? La problemàtica que suposa la dependència del sector serveis (principalment, el turisme i l’hostaleria) i l’estacionalitat de l’oferta, per exemple, a l’Alt Pirineu i Aran, o a certes zones del litoral on el turisme de sol i platja predomina.
 • Solucions que es poden aportar en termes de millorar el sector Serveis, principalment en aquells àmbits territorials on l’atur i la temporalitat és a causa de la estacionalitat de l’oferta.
 • La salut mental dels joves i la relació d’això amb les condicions del mercat laboral i de vida. Quines lliçons ens ha ensenyat la pandèmia sobre el tema?
 • Els joves presenten elevades taxes d’atur, com es podria pal·liar? La temporalitat dels contractes i elevada taxa de risc de pobresa. Mesures per millorar les condicions laborals dels joves. 
 • Com es podria facilitar la transició dels joves dels estudis al mercat laboral?
 • Mesures per millorar l’accés a l’educació als territoris on hi ha menys oferta educativa. És potser l’ensenyament online una possible solució? Quin és el potencial de creixement d’aquest tipus d’educació?
 • L’emancipació tardana juvenil, en aquells territoris on els costos de vida són elevats i també ho és l’habitatge: El cas del Metropolità de Barcelona.
 • A través de quines mesures es podrien millorar els coneixements del català dels joves en aquells àmbits territorials on els indicadors són pitjors? Com és que hi ha tanta diferència, per exemple, en el coneixement i ús del català entre les Terres de l’Ebre i el Metropolità de Barcelona?
 • Diferències en usos i coneixements lingüístics: el Metropolità com a les dades més dolentes de Catalunya pel que fa al coneixement i ús del català, quines poden ser les causes rere aquest fenomen? I el que és més important, com incentivar l’aprenentatge del català i sobretot, el seu ús front el predomini del castellà? 
 • Hi ha realment una bona acollida pel que fa a l’aprenentatge del català per part del sistema educatiu i de les institucions cap a la població estrangera? Presenta algunes mancances?
 • Les polítiques lingüístiques tenen aspectes a millorar? Hi ha falta d’acord a nivell nacional i autonòmic en aquest sentit?
 • La necessitat de creació d’uns indicadors unificats a Catalunya que permetin seguir els nivells de formació i la situació de la joventut a nivell de cada territori. 
 • S’aplica actualment una perspectiva de gènere i inclusió d’alumnes amb necessitats especials en els estudis/anàlisis referents a indicadors d’Educació? En conseqüència, s’estan tenint en compte totes les vivències a l’hora de fer polítiques públiques relatives a educació?
 • La bretxa digital educativa a Espanya. La pandèmia ha posat sobre la taula que no totes les famílies han passat per la digitalització. Com avaluaria la situació del sistema educatiu català en relació amb les TIC? En quins aspectes destaca i si en té a millorar?
 • Quin paper hi juga la qualitat del transport públic a l’hora de millorar la igualtat d’oportunitats educatives en determinats territoris (la Catalunya rural)?
 • La fugida de talent jove cap el Metropolità de Barcelona des d’altres territoris. Com podem fer més atractius els pobles pels joves i què hi ha al darrere d’aquest fenomen?
 • Catalunya gasta menys en educació pública que Espanya i que la Unió Europea. No obstant, té una inversió important destinada als centres de titularitat privada. Orígens d’aquest model educatiu, problemàtiques i propostes de cara al futur.
 • El dret dels pares d’escollir l’educació dels seus fills. Amb les desigualtats econòmiques existents a la societat catalana, hi ha sectors de la població que sí o sí han d’escollir enviar els seus fills a l’educació pública, ja que no tenen aquest dret preservat. En molts casos, la suposada llibertat d’elecció de centres públics es veu afectada, agrupant als estudiants d’ingressos més baixos en determinats centres. 
 • Quines podrien ser algunes de les solucions per pal·liar la segregació escolar? Com afecta la segregació educativa a la societat a nivell agregat? Produeix la segregació escolar una taxa més elevada d’abandonament escolar? Les mesures aplicades per la LOMLOE del Govern Central, són les adients per reduir la segregació?
 • Hi ha un desacord en polítiques d’Educació a nivell estatal (PP – PSOE / dreta – esquerra)? I  pel que fa al tema de la política lingüística a Catalunya?
 • Es potencia suficientment la FP DUAL com a element clau en la inserció laboral?
 • Els pares, amb els Decrets de Matriculació veuen reconeguts els seus drets a escollir centre educatiu?
 • Existeix realment l’autonomia de centre tant en les escoles públiques com privades?
 • Hi ha un sistema clar d’evidències avaluatives per tal de millorar el sistema educatiu
 • Hi ha un reconeixement de la figura del docent: autoritat, formació i retribució…?
 • Hi ha un finançament just de la plaça escolar en l’escola concertada?
 • Es prestigia prou l’escolarització Educació Infantil de primer cicle?
 • Catalunya es pot considerar un país d’oportunitats educatives?

   
Cita
Etiquetes dels temes
Comparteix: