Barcelona, espai segur de drets i deures

Published On: 19 setembre 2019Categories: Actualitat0 Comments

Article d’Albert Batlle, publicat al diari La Vanguardia el dia 19 de setembre de 2019

Ara que s’acaba la temporada d’estiu, és moment de reflexionar sobre quins volem que siguin els eixos que han de guiar la nostra actuació els pròxims anys, per superar la immediatesa de les ­xarxes socials, de la notícia impactant i del titular i per fixar bases sòlides d’un model Barcelona de segu­retat i convivència que cal intensificar.

En primer lloc, cal evidenciar que no és admissible l’esquema clàssic que l’increment de la seguretat afebleix les llibertats i viceversa, ja que, si s’ambiciona viure en un marc democràtic de drets i deures, cal, en primera instància, que la ciutadania se senti segura i capaç per a l’exercici lliure dels seus drets. I aquesta és la prioritat que posem damunt la taula. Els drets de tots plegats es troben garantits, en bona part, gràcies al marc de seguretat en què vivim: seguretat jurídica, física, econòmica, alimentària, etcètera. Sense seguretat, no hi ha garantia dels drets, hi ha coacció.

Una comunitat, que es relaciona en un marc de drets, només és possible mantenir-la si abans s’han donat les condicions de seguretat i convivència que la fan possible. Les persones, les empreses i les entitats de tota mena cerquen entorns segurs per desenvolupar el seu projecte de vida o la seva activitat. Aquesta ha estat sempre la base de l’èxit de Barcelona.

Així doncs, el model de seguretat i convivència barceloní ha de ser integral i ha d’implicar tots els serveis municipals, ja que la percepció és polièdrica i no està determinada només pel nombre de guàrdies al carrer. La percepció de seguretat també és l’enllumenat, és el disseny urbanístic, és l’ordenació pulcra de l’espai, és el treball contra qualsevol intent d’apropiació d’aquest espai, és la convivència, és la lluita contra les fonts de ­desigualtat, és l’orgull de ciutat i és la integració i el coneixement ­cultural.

Treballarem, doncs, perquè tot l’espai públic de Barcelona sigui escenari del pacte social i les garanties dels drets dels barcelonins i barcelonines. No defugim el compromís de lluitar contra la desigualtat que es posa de manifest als nostres carrers i places, però l’ús de l’espai públic fora del marc de convivència no en serà mai la solució. La solució al problema social és política, i no pot ser mai un mal ús de l’espai públic, l’espai que compartim tots els barcelonins i barcelonines.

I en segon i darrer lloc, de cara a fixar l’estratègia per a aquest nou mandat, vull posar de manifest la rellevància vital de la coordinació i la cooperació entre administracions per tal de fer efectiu un model de seguretat integral a Barcelona.

Ja he posat molt d’èmfasi, i en posarem més, en la voluntat que tots els implicats en el sistema de seguretat de la ciutat remem en la mateixa direcció. Tota policia que actua a Barcelona és policia de Barcelona. Des del govern de la ciutat vetllarem perquè cadascú, en el marc de les seves competències, es coordini i cooperi, i no només pel que fa als cossos policials. Certament manquen guàrdies, i ja ens hem compromès a convocar noves places durant aquest mandat, però aquesta no és, per si sola, la solució. El repte també és judicial, de prevenció i de tots els agents que d’una manera o una altra intervenen en la seguretat de les persones, perquè Barcelona continuï sent un espai segur, on tots els barcelonins tinguin garantits els seus drets i es respectin, com en tota democràcia, els deures i les normes que ens hem donat.

La solució al problema social és política, i no pot ser mai un mal ús de l’espai públic, l’espai que compartim tots

Albert Batlle, tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant