Manifest d’Units per Avançar del 1er de Maig, Dia Internacional del Treball

Published On: 1 maig 2020Categories: Sense categoria0 Comments

El 1er de Maig, Dia Internacional del Treball, se celebra enguany sota el signe de la pandèmia del Covid-19. Una pandèmia d’abast global que no sols està comportant un dramàtic increment dels índexs de mortalitat, sinó que suposa, també, la destrucció de multitud de llocs de treball, solapant la inicial crisi sanitària amb una profunda crisi social i econòmica.

En aquest context, en primer lloc, des d’Units per Avançar volem expressar el nostre agraïment més sincer a totes les persones que, arriscant la pròpia salut i fins i tot la pròpia vida, estan donant el millor d’elles mateixes per garantir tant la cura dels altres com els subministraments bàsics en aquests moments de confinament. Sanitaris, responsables de la cadena alimentària, de la logística de distribució, de la seguretat i les emergències, del transport de persones, de la neteja o dels mitjans  de comunicació… han esdevingut autèntics servidors públics, l’esforç dels quals ha de ser justament reconegut i compensat des de les Administracions i des del conjunt de la societat.

En segon lloc, des d’Units per Avançar reclamem a les diverses instàncies governamentals que, d’acord amb les seves competències i amb la màxima celeritat possible, implementin mesures que contribueixin a pal·liar els efectes de la pèrdua del treball, accelerant tant els mecanismes de cobertura de les situacions d’atur com disposant les ajudes o rendes vitals necessàries per atendre totes les situacions de desprotecció.

En tercer lloc, considerem necessari posar un accent particular en la implementació de mesures fiscals, creditícies o d’altra naturalesa adreçades a autònoms, pimes i empeses en general, que contribueixin a preservar el màxim nombre possible de llocs de treball.

Finalment, considerem que la crisi generada pel Covid-19 ens emplaça a una reflexió crítica sobre el nostre model socioeconòmic, que ha de garantir la justícia social, vetllar per la conservació del medi ambient i promoure la igualtat entre homes i dones. Davant d’aquesta realitat, i conscients de la profunda transformació del nostre entorn, ens refermem en la defensa del model de l’Economia Social de Mercat, que posa l’economia al servei de la persona -sense descartar-ne cap- i no pas a l’inrevés. I que atorga al treball una dimensió que va molt més enllà de considerar-lo un mecanisme de sosteniment material de les persones i de generació de riquesa, reconeixent-lo com un element de dignificació de la persona.

1er de maig de 2020

Comparteix

Comentaris

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant