Manifest d’Units per Avançar amb motiu de la Diada Nacional

D’ençà de la darrera celebració de la Diada Nacional, Catalunya ha viscut un conjunt de canvis que dibuixen una realitat substancialment diferent de la que hem viscut al llarg dels darrers anys. La concessió dels indults parcials als polítics empresonats arran dels fets esdevinguts a la tardor de 2017 i el compromís per part del Govern d’Espanya d’asseure’s en una Taula per a dialogar sobre el futur de Catalunya són dos elements que, juntament amb la presa de possessió del nou Govern, obren un nou horitzó en les complexes relacions entre Catalunya i Espanya i que haurien de generar nous espais de diàleg i de concertació al si de Catalunya.

Difícilment podrem aprofundir en el diàleg amb el Govern d’Espanya si no el propiciem entre catalans. Aquesta és una responsabilitat que recau de manera molt particular sobre el Govern de Catalunya. Per aquesta raó, Units per Avançar reclama al Govern de la Generalitat la constitució d’una Taula de diàleg al sí de Catalunya, a l’entorn de la qual ens puguem asseure els partits polítics amb representació parlamentària. Des d’Units, apel·lem i encoratgem al MH President de la Generalitat perquè lideri aquesta iniciativa, sense la qual una part molt rellevant del país no se sentirà representada a la Taula de Diàleg entre els governs de Catalunya i Espanya. És l’hora de retornar a la política -entesa com el diàleg i el pacte entre diferents- i de retornar a les institucions, singularment al Parlament de Catalunya. El Parlament ha de ser el veritable reflex d’una societat plural i diversa i ha d’evitar esdevenir un mer instrument al servei només d’una part de la ciutadania.

I si en el pla nacional es donen alguns elements que permeten -i que ens obliguen a tots- afrontar el diàleg a la cerca d’un nou marc de relacions, en el pla econòmic i social, continuem tenallats per les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials de la pandèmia. La recuperació de la salut segueix essent una prioritat compartida al servei de la qual hem de continuar esmerçant recursos humans i materials. La superació de la crisi econòmica, amb l’inestimable ajuda de les institucions europees, constitueix un repte col·lectiu que ha de perseguir la cohesió social: les xifres de pobresa, particularment de pobresa infantil, l’elevada taxa d’atur, particularment entre els joves, les xifres de fracàs escolar o, en un altre àmbit, les expressions sovintejades de violència contra les dones o el greu problema de l’accés a l’habitatge, constitueixen reptes de primera magnitud. Reptes als quals hi hem de sumar la imperiosa necessitat de revitalització de l’economia productiva, que només podem afrontar fent costat als sectors econòmics més perjudicats per la crisi.

Tots aquests reptes exigeixen al Govern de la Generalitat i al conjunt de forces polítiques parlamentàries fixar la mirada en la política de les coses, en la política concreta, tan menystinguda per un Govern gairebé exclusivament centrat en l’anomenada qüestió nacional al llarg d’aquests darrers anys de l’anomenat Procés.

Retornar a la política, retornar a les institucions i ocupar-nos de les polítiques sectorials amb l’horitzó del bé comú, constitueixen els principals reptes del curs polític que acabem d’encetar, al servei dels quals Units per Avançar continuarà treballant.

Bona Diada Nacional!

Barcelona, setembre de 2021.

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant