Lamentem la decisió comunicada avui per Nissan que té, sens dubte, importants conseqüències econòmiques i socials

Published On: 28 maig 2020Categories: Sense categoria0 Comments

Units demana a les Administracions i als agents socials que intentin trobar  amb l’empresa i el sector de l’automoció una solució que permeti mantenir l’ocupació i desenvolupar alternatives empresarials viables.

Davant la fermesa de la decisió de Nissan, Units per Avançar considera imprescindible que des de les Administracions Públiques i els diferents agents socials i econòmics es treballi conjuntament amb l’empresa i el sector per promoure solucions i alternatives que mitiguin els seus efectes amb importants conseqüències econòmiques i socials i que permetin una transició que garanteixi el manteniment de l’ocupació i el desenvolupament d’alternatives empresarials viables.

Finalment, Units considera que la decisió de Nissan obliga a una serena reflexió sobre la importància de promoure el marc social i econòmic óptim per a la creació de riquesa i el manteniment de l’ocupació i, en definitiva, de suport al teixit industrial i productiu en el marc d’una necessària economia social de mercat.

28 de maig de 2020

Comparteix

Comentaris

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant