Crisi Covid-19 Comunicat nº 9. Considerem imprescindible un ingrés mínim vital per a empreses, pimes i treballadors autònoms

Published On: 10 juny 2020Categories: Sense categoria0 Comments

Units considera necessari l’Ingrés mínim vital aprovat pel Govern i que el Congrés dels Diputats convalida avui, ja que contribueix a pal·liar les conseqüències de la crisi generada pel covid-19, però creu imprescindible afrontar-ne les causes amb mesures de suport explícit a pimes, empreses i treballadors autònoms.

Per això, proposa un “ingrés mínim vital per a pimes, empreses i autònoms” consistent en promoure transferències directes per un  import equivalent als ingressos mínims que s’han deixat de percebre i que són necessaris per a la cobertura dels costos, i també avals per a crèdits per garantir la liquiditat.

Units reivindica el compromís amb el manteniment de l’ocupació i el teixit productiu i considera que el combat contra la pobresa passa inexorablement per la reactivació econòmica, la creació de riquesa i el respecte per la igualtat d’oportunitats. Així mateix, aposta per apel·lar a la responsabilitat individual i per l’absència de privilegis. En opinió d’ Units, si l’economia funciona, es crea riquesa  i, si hi ha riquesa, la necessitat de recursos és menor. La pobresa s’ha d’atacar des de dues perspectives: combatent les seves causes i reduint-ne les conseqüències.

En aquests moments l’economia d’Espanya i, per tant, la de Catalunya es caracteritzen per l’absència d’un model econòmic definit, una taxa d’atur estructural que dobla la mitjana europea, un desequilibri pressupostari estructural, la manca de R + D, la fuga de capital humà, els dèficits educatius, la inseguretat jurídica, i un excessiu individualisme. Tot i que la prima de risc es manté avui sota control, cal reconèixer que el nostre endeutament i dèficit estructural són dues limitacions importants.

Per això després de l’aprovació pel Govern i la convalidació per part del Congrés dels Diputats de l’ingrés mínim vital -que considerem necessari per afrontar les conseqüències de la pandèmia-, ara toca aprovar un ingrés mínim vital per a les empreses, les pimes i els treballadors autònoms, amb l’objectiu de mantenir els llocs de treball i de pagar les nòmines corresponents. En el moment actual és essencial garantir la liquiditat del teixit productiu que, en generar riquesa, comporta alhora liquiditat per als treballadors i per a les seves famílies. En aquest sentit, l’ingrés mínim vital aprovat no és l’única solució.  De fet, l’ingrés mínim vital convalidat avui pel Congrés no soluciona el problema (la crisi econòmica derivada del COVID: hibernació i post hibernació), sinó les seves conseqüències. Per això, el que és prioritari és la reactivació econòmica.

La finalitat de l’ingrés mínim per a les empreses, les pimes i els treballadors autònoms és la de transferir-les-hi els ingressos mínims necessaris a conseqüència de la hibernació econòmica, condicionat al compliment de les seves obligacions legals i contractuals, i sempre que s’acrediti que aquests ingressos són necessaris per manca dels recursos suficients a la data de la declaració de l’Estat d’Alarma.

Per finançar aquest ingrés mínim vital per a empreses, pimes i treballadors autònoms és necessari un major deute públic amb caràcter de perpetuïtat, deute que s’ha de reduir amb les ajudes directes que Europa concedeixi. Aquestes mesures s’haurien de complementar amb les que proposa el model d’Economia Social de Mercat -de la qual ens dóna força exemples la cancellera Angela Merkel al capdavant del govern alemany- perquè ens permetin combatre la pobresa anterior a la crisi sanitària i les seves causes.

10 de juny de 2020

Comparteix

Comentaris

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant