Crisi Covid-19. Comunicat nº 6: Demanem al govern de l’Estat que valori facilitar ajudes directes a fons perdut a les empreses, pimes i autònoms en dificultats per falta de liquiditat

Published On: 24 abril 2020Categories: Sense categoria0 Comments

Reclama a l’Administració i a les entitats bancàries que agilitin els crèdits ICO per no posar en risc la continuïtat de moltes empreses, pimes i autònoms i de molts llocs de treball. A més, calen mesures individualitzes i per sectors de recuperació econòmica mitjançant un gran pacte amb els agents socials.

L’actual crisi econòmica és essencialment una crisi de liquiditat. Si no es resol immediatament, donarà lloc a una greu crisi social. Davant d’aquesta situació, Units per Avançar proposa aquestes mesures per resoldre el problema amb eficàcia:

a. injectar liquiditat de manera immediata a les empreses amb dificultats mitjançant ajudes directes (transferències o subvencions a fons perdut). Tant l’Estat com la UE han d’assumir aquesta responsabilitat.

b. injectar també immediatament liquiditat a les empreses a través de línies de crèdit amb aval de l’ICO. Si bé l’Estat ja ha aprovat aquesta mesura, la burocràcia de la pròpia Administració i les exigències d’algunes entitats bancàries estan impedint la seva efectiva materialització i posen en risc la viabilitat i continuïtat de moltes empreses, especialment, pimes i autònoms. Units lamenta, a més, la lentitud d’Europa per respondre a aquesta veritable urgència. Manifesta, per tant, la seva preocupació i alerta sobre la gravetat que la liquiditat no hagi arribat ja a les empreses.

c. Mesures individualitzes i per sectors de recuperació econòmica mitjançant un gran pacte entre sindicats i patronals, posteriorment assumit pels responsables polítics.

Units per Avançar subratlla que només amb liquiditat és possible evitar l’increment de supòsits de vulnerabilitat i la pobresa així com la destrucció de llocs de treball i el tancament d’empreses.

Per aquest motiu, Units apel·la a la responsabilitat de l’Estat i demana al Govern que adopti les mesures necessàries per accelerar al màxim l’efectivitat de les mesures adoptades en matèria de liquiditat, que valori la necessitat de materialitzar ajudes directes i que promogui el pacte necessari amb els agents socials.

24 d’abril de 2020

PS Aquesta nota té el suport de vídeo i d’àudio amb declaracions d’Antoni Durán-Sindreu, membre del comitè directiu d’Units Per Avançar en aquesta adreça https://youtu.be/UpEMq4nNtKg

Comparteix

Comentaris

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant