Constituït el Comitè Directiu d’Units per Avançar de l’Alt Empordà

S’ha reunit a Figueres el Comitè Directiu del Cercle Territorial d’Units per Avançar a l’Alt Empordà, amb l’assistència del Secretari General, Ramon Espadaler, i de Xavier Güell, secretari d’Organització del partit.

 

L’Ordre del Dia tenia com a primer punt la elecció dels càrrecs del Comitè Directiu. Per unanimitat dels membres s’ha escollit com a:

President:                 Manuel Toro Coll

Vice President:         Josep Mª Guinart

Secretari:                   Jesus Carvajal

Vocal:                          Concepció Ferrer

 

A continuació, el Secretari General ha fet una exposició de la situació del país i una valoració dels darrers acords de l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat, en els següents termes:

Era important tenir Pressupost per fer front a la complexa situació socioeconòmica que viu el país. Tenir un Pressupost que ajudi a la dinamització econòmica i al manteniment dels pilars de l’Estat del benestar, traient la Generalitat de la inèrcia en la que estava instal·lada. A més del reforçament de les partides esmerçades a la sanitat -particularment la primària- i a l’educació, hem posat un accent especial en les infraestructures que ens han de permetre un creixement sostenible. Des de la perspectiva d’Units per Avançar, volem posar un especial accent en que s’ha fet el pas més important des de l’establiment del concert escolar, dotant una partida per a l’escola concertada, sense desatendre, en cap moment, les necessitats de l’escola pública.”-

 

El nou President del Cercle Alt Empordà Manuel Toro ha remarcat que “la suma de l’experiència i la voluntat de treball dels membres del Cercle permetrà assolir una necessària millora de la situació socioeconòmica de l’Alt Empordà i la seva capital Figueres, desenvolupant l’enorme potencial paisatgístic, cultural i turístic d’aquesta comarca, amb la integració dels col·lectius vulnerables, mitjançant la formació i la educació”; i manllevant les paraules del Secretari General, posant un accent especial en les infraestructures tant temps demanades com el Logis Empordà, que ens han de permetre un creixement sostenible.

 

3 de febrer de 2023

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant