fbpx

Autoexigència

Veure la palla a l’ull de l’altre però no la biga al propi és una constant tant antiga com certa, de la qual pateix sovint el Govern de la Generalitat. Aquests darrers dies hem vist com el Govern retreia el baix nivell d’execució pressupostària dels Pressupostos Generals de l’Estat a Catalunya. Una realitat certament preocupant i a la que cal posar remei, obviant, però, el baix nivell d’execució del propi Pressupost, no sols en infraestructures, sinó també en àmbits de serveis tan sensibles com l’educació, la sanitat o els serveis socials.

No es tracta d’instal·lar-nos en el retret permanent entre governs i administracions, sinó d’aplicar una mirada crítica i autoexigent, cadascú al seu àmbit de competències i analitzar detalladament quines són les causes de la baixa execució pressupostària. La immaduresa d’alguns projectes executius, la complexa intersecció entre administracions (local, autonòmica i estatal, per no parlar de l’europea), o l’exasperant tramitació administrativa, poden ser algunes de les causes que expliquin aquesta inexecució. En cap cas conèixer cas per cas les causes de les baixes execucions pressupostàries, pot  justificar-les. Ben al contrari: identificar aquestes causes ha de ser el primer pas per al remoure els obstacles que impedeixen el compliment de les lleis de Pressupostos tant espanyola, com catalana, sense desmerèixer l’àmbit local.

Podem instal·lar-nos en la protesta o podem treballar en la proposta. Units per Avançar fa la segona opció quan reclama l’anàlisi conjunt dels governs català i espanyol, de totes i cadascuna de les actuacions pressupostades i no prou executades. Una anàlisi que convidem a fer al Govern de la Generalitat, per allò de la palla i la biga a l’ull propi i aliè. Potser ens sorprendríem, però, sobre tot, només el coneixent les múltiples causes, ens podrà ajudar a trobar solucions que ho seran en benefici de tots. Transparència i autoexigència, com a premisses per avançar.

Ramon Espadaler Parcerisas, secretari general d’Units per Avançar

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant

Autoexigència

Ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio es una constante tan antigua como cierta, de la que a menudo adolece el Gobierno de la Generalitat. Últimamente, el Gobierno catalán ha reprochado el bajo nivel de ejecución presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña, algo ciertamente preocupante y a lo que hay que poner remedio. Pero no puede el Govern obviar el bajo nivel de ejecución del propio Presupuesto, tanto en infraestructuras, como en servicios tan sensibles como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

 

No se trata de instalarnos en el reproche permanente entre gobiernos y administraciones, sino de aplicar una mirada crítica y autoexigente, cada cual en su ámbito de competencias y analizar detalladamente las causas de la baja ejecución presupuestaria. La inmadurez de algunos proyectos ejecutivos, la compleja intersección entre administraciones (local, autonómica y estatal, por no hablar de la europea), o la exasperante tramitación administrativa, pueden ser algunas de las causas que expliquen su inejecución, a toda luces injustificable. Identificar estas causas debe ser el primer paso para remover los obstáculos que impiden el cumplimiento de las leyes de Presupuestos española y catalana, sin obviar el ámbito local.

 

Podemos instalarnos en la protesta o trabajar en la propuesta. Units per Avançar opta por la segunda opción cuando reclama el análisis conjunto de los gobiernos catalán y español, de todas y cada una de las actuaciones presupuestadas y no suficientemente ejecutadas. Un análisis que invitamos a hacer al Gobierno de la Generalitat, por lo de la paja y la viga en el ojo propio y ajeno. Quizás nos sorprenderíamos, pero, sobre todo, sólo si conocemos las múltiples causas, podremos aportar soluciones que nos beneficien a todos. Transparencia y autoexigencia, como premisas para avanzar.

 

Ramon Espadaler Parcerisas, secretario general de Units per Avançar i diputado del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar.

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant
Go to Top