Solució #1

Treballarem per reduir el nostre impacte en el canvi climàtic i disminuir la generació de CO2, liderant la mobilitat elèctrica i la inversió ferroviàra.

Joan Antoni Caballol Angelats

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Solució #1

Treballarem per reduir el nostre impacte en el canvi climàtic i disminuir la generació de CO2, liderant la mobilitat elèctrica i la inversió ferroviàra.

Joan Antoni Caballol Angelats

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Fem més Sostenibilitat

Treballem per involucrar a les persones i els professionals del terreny i per donar-los les eines necessàries perquè, col·laborant entre tots, generem oportunitats que facin viable una transformació energètica realista basada en l’estalvi, l’optimització dels recursos i l’ús de fonts renovables. Perquè ara, més que mai, necessitem una Catalunya capdavantera que doni solucions reals a les persones.

Quines són les nostres solucions principals?

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem per un desenvolupament sostenible amb tres pilars bàsics: medi ambient, societat i economia.

2

Treballem per donar facilitats a empreses i particulars amb iniciatives que fomentin el desenvolupament sostenible del territori.

3

Treballem per generar oportunitats que facin viable la transformació energètica i incrementarem el mix de generació fotovoltaica i eòlica a Catalunya.

4

Treballarem per l’estalvi i l’optimització de recursos, fomentant la revalorització de residus i disminuint el rebuig de les deixalleries.

5

Treballarem per reduir el nostre impacte en el canvi climàtic i disminuir la generació de CO2, liderant la mobilitat elèctrica i la inversió ferroviàra.

Veure Programa
Veure Programa

Una transició justa i competitiva per a totes les parts

El context actual ens demana prendre mesures que comportin una transformació progressiva de tots els aspectes de la societat, entenent com a fonamentals l’impuls a l’economia circular, la mobilitat i l’edificació. Aquests tres elements són sobre els quals ha de sortir un disseny circular i legislatiu que vetlli per una Catalunya millor. Hem de treballar amb propostes concretes i locals que ajudin a millorar les estadístiques de contaminació i que garanteixin una transició eficaç i justa per a totes les parts.

Economia circular i mobilitat, pilars fonamentals

Tenim un compromís ferm per la lluita contra els efectes del canvi climàtic. Més d’un 90% de catalans consideren que el canvi climàtic és un greu problema i que s’han de prendre mesures com més aviat millor. Posem especial focus en l’economia circular i la mobilitat com a aspectes fonamentals.

La transició energètica és innegable, però l’hem d’implantar des d’una perspectiva justa per al ciutadà fomentant la competitivitat, el creixement i l’ocupació. És important tenir una visió moderada que integri i pensi en totes les persones i zones de Catalunya.

Amb una escolta activa cap als treballadors sobre el terreny

La transició energètica i la seva urgència ens necessiten a tots, i només serà possible si sumem el màxim de voluntats. Cal solidaritat territorial que inclogui el món rural i la seva sostenibilitat, però també escoltar activament les opinions i recomenacions dels professionals que treballen sobre el terreny. Ningú no coneix millor que ells la realitat que viuen i com s’ha d’actuar per prioritzar el més urgent. Les administracions s’han de comprometre a atorgar-los, en la mesura que sigui possible, les eines necessàries per assolir els objectius sostenibles.

De la mà d’Europa

El canvi climàtic ens afecta a tots, no és exclusiu de Catalunya. Necessitem propostes internacionals i anar de la mà d’Europa. En aquest sentit, compartim plenament el Pacte Verd Europeu que ha proposat la Comissió Europea i, per això, hem basat la nostra política de sostenibilitat en aquest acord. El camí, però, comença a casa nostra i és important aplicar mesures concretes per millorar, entre moltes altres coses, l’aire del kilòmetre 0.