Comunicat d’Units davant del pronunciament del TS i de la compareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, sobre impost hipoteques

Published On: 8 novembre 2018Categories: Actualitat0 Comments

1.- El posicionament de la Sala del Tribunal Suprem ha obligat inexcusablement el Govern a proposar una urgent solució legislativa que garanteixi la seguretat jurídica i posi final al conflicte interpretatiu que s’ha suscitat.

2.- La decisió del Govern de fer seu el criteri jurisprudencial del 16 d’octubre és, no obstant això, insuficient en la mesura que l’impost es repercuteixi al consumidor a través del preu dels diferents serveis que el sistema financer ofereix.

3.- Pretendre prohibir legalment la seva repercussió via preus és desconèixer el funcionament del mercat i la impossibilitat de controlar aquesta mesura.

4.- Per aquest motiu, Units per Avançar proposa que es reguli expressament l’exempció de l’impost en els casos d’inscripció registral dels préstecs amb garantia hipotecària, com a únic mecanisme jurídic que garanteix la seva efectiva no repercussió als clients.

5.- La retroactivitat, i tret de supòsits molt concrets, és constitucionalment possible. No obstant això, en opinió del Tribunal Suprem el principi de seguretat jurídica i de confiança legítima impedeixen “exigir” impostos passats a qui amb bona fe no els ha pagat. No obstant, això no obsta perquè la retroactivitat operi en relació amb la devolució dels impostos que indegudament han ingressat aquells que no havien de fer-ho, és a dir, els clients.

6.- Per aquest motiu, si el Govern opta per no reconèixer la devolució dels ingressos indegudament realitzats és únicament pel perjudici econòmic que les comunitats autònomes tindrien i que, en última instància, acabarien suportant els ciutadans.

7.- És, doncs, necessari esperar a conèixer els efectes temporals i la justificació del canvi que es proposa a través del Reial Recret Llei a aprovar demà.

8.- La gestió que el Tribunal Suprem ha fet d’aquesta qüestió danya de forma irreparable la seva imatge i qüestiona seriosament la seva independència produint una desconfiança ciutadana cap al mateix en detriment del correcte funcionament de l’estat de dret.

9.- L’impost sobre les hipoteques és solament un exemple de l’enorme inseguretat jurídica que pateix el nostre ordenament tributari el qual, lluny de ser senzill i intel·ligible, és complex, deficitari en tècnica legislativa, inestable, ple de conceptes jurídics indeterminats, i amb un excés de llacunes que fomenten la conflictivitat en detriment de la seguretat jurídica.

10.- Per això, Units per Avançar insta el Govern a adoptar mesures que garanteixin de forma efectiva que l’impost no l’acabi suportant econòmicament el consumidor (exempció) i que posin fi a la greu inseguretat jurídica que el nostre país pateix eludint solucions puntuals que ignoren la gravetat del veritable problema: la inseguretat jurídica.

Comparteix

Comentaris

Relacionats

Segueix-nos

Sigues part activa del diàleg per construir una Catalunya capdavantera.

Fes-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Fest-te simpatitzant

Vull ser simpatitzant

Units per Avançar és un partit polític humanista, catalanista i democristià format per un equip humà de professionals que aporta solucions reals per a les persones i crea les condicions necessàries perquè, tots plegats, puguem contribuir al rellançament d’una Catalunya capdavantera, una millor Espanya i una Europa més forta, que ens faci sentir orgullosos.

Fes-te simpatitzant