ODS #15

Vida d’ecosistemes terrestres.

Fem que Catalunya funcioni

ODS #15

Vida d’ecosistemes terrestres

Fem que Catalunya funcioni

Vida d’ecosistemes terrestres.

(ODS 15)

Dades

 • Els boscos allotgen més del 80% de totes les espècies terrestres d’animals, plantes i insectes.
 • Aproximadament 2.600 milions de persones depenen directament de l’agricultura, però el 52% de la terra utilitzada per a l’agricultura és moderada o severament afectada per la degradació del sòl.
 • La pèrdua de terres cultivables s’estima en 30 a 35 vegades la taxa històrica degut a la sequera i la desertificació.
 • Més del 80% de la dieta humana està composta per plantes. Només tres cultius de cereals (arròs, blat de moro i blat) proporcionen el 60% de la ingesta energètica.

Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, la gestió sostenible de les superfícies forestals, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica ha de ser una prioritat per a tothom.

Els boscos, i per extensió, les muntanyes, constitueixen un element fonamental per al desenvolupament econòmic i social, la protecció del medi ambient i el manteniment de serveis ecosistèmics.

L’èxode de la població rural a les ciutats està generant nous reptes en unes superfícies que han estat intensament gestionades per la població per a l’obtenció de recursos naturals i alimentaris essencials, i que en poques dècades han passat a estar abandonades, amb les amenaces i els riscos per a la seva estabilitat i diversitat, i que es tradueixen en una major sensibilitat de les masses forestals davant d’incendis, plagues i malalties.

Al voltant de 1.600 milions de persones depenen dels boscos per sostenir-los. Els boscos allotgen més del 80% de totes les espècies terrestres d’animals, plantes i insectes.

Aproximadament, 2.600 milions de persones depenen directament de l’agricultura, però el 52% de la terra utilitzada per a l’agricultura és moderada o severament afectada per la degradació del sòl.

La pèrdua de terres cultivables s’estima en 30 a 35 vegades la taxa històrica degut a la sequera i la desertificació, el que suposa un problema agreujat, ja que més del 80% de la dieta humana està composta per plantes. Només tres cultius de cereals (arròs, blat de moro i blat) proporcionen el 60% de la ingesta energètica.

La caça furtiva i el trànsit il·lícit de vida silvestre continuen frustrant els esforços per a la seva conservació: de les 8.300 races d’animals conegudes, el 8% és extint i el 22% està en perill d’extinció. Finalment, però no menys important, els microorganismes i els invertebrats són clau per als serveis dels ecosistemes, però les seves contribucions encara són poc conegudes i rarament reconegudes.

Temes que treballem, analitzem i desenvolupem en aquest apartat

 • Eliminació contaminació

  • Abocaments dels rius
  • Abocaments residus humans i animals
  • Control expansió ciutats i gestió abandonament medi rural
  • Contaminació de sòls per activitats
  • Superfícies forestals i agrícoles
  • Indústries extractives, mineria
  • Macro-granges, ramaderia intensiva/extensiva
  • Pressió turística de vacances
 • Importància econòmica, social i geopolítica

  • Sector primari, secundari, terciari
  • Coordinació accés al medi rural (bolets, pinyons,…)
  • Impacte econòmic
  • Control activitats industrials, ramaderes, forestals
  • Ocupació del medi per a RR.
  • Desenvolupament economia rural
  • Economia circular
  • Impacte turisme al medi rural
 • Legislació i regulació

  • Llei Agrícola
  • Llei Forestal
  • Llei caça
  • Mineria
 • Una mirada des dels territoris

 • Temes de debat per avançar

A Units Per Avançar Debatem

Participa als debats