Embarrancats en el 52%

Catalunya no té un Govern que s’ocupi de les coses. [...]