Solució #1

Treballem per transformar tots els cicles formatius en Formació Dual i impulsar les pràctiques en tots els estudis universitaris abans de quatre anys.

Maite Català Pujol

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Solució #1

Treballem per transformar tots els cicles formatius en Formació Dual i impulsar les pràctiques en tots els estudis universitaris abans de quatre anys.

Maite Català Pujol

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Fem que les Universitats funcionin

Treballem per una formació adaptada a les necessitats futures i a les demandes del mercat laboral. Per fer-ho, és necessari incrementar els recursos, tant públics com privats, per així oferir un currículum acadèmic en consonància als reptes que se’ns plantegen. Tot plegat, establint una àmplia política de beques que premiï l’esforç i l’excel·lència i unes taxes universitàries que garanteixin l’accés universal.

Quines són les nostres solucions principals?

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem per incrementar els recursos per al bon desenvolupament de l’activitat universitària i de la formació professional.

2

Treballem per adaptar l’oferta universitària i de cicles a la demanda laboral present i futura, oferint un currículum acadèmic en consonància.

3

Treballem per transformar tots els cicles formatius en Formació Dual i impulsar les pràctiques en tots els estudis universitaris abans de quatre anys.

4

Treballem per impulsar una major participació de les empreses en la formació de les persones.

5

Treballem per unes taxes universitàries que facilitin l’accés a tothom.

6

Treballem per augmentar les beques, primant l’esforç i l’excel·lència.

Veure Programa
Veure Programa

Universitats amb prestigi internacional

A Units per Avançar creiem que la persona ha de ser el centre de l’acció política. El desenvolupament personal, la formació i l’educació són cabdals per la projecció professional que atorguen, però, també, a nivell intern de l’individu.

Les universitats catalanes gaudeixen d’un prestigi general (a Catalunya són la institució que més confiança genera en la ciutadania) i són competitives i de qualitat, ja que diverses apareixen en els rànquings entre les millors universitats europees i tenen projecció internacional.

Agilitat i flexibilitat, prioritats essencials

L’èxit del teixit universitari català és fruit de polítiques pensades per a un entorn que ja és més proper al passat i gràcies a la bona voluntat dels professionals implicats a tots nivells. Davant dels canvis que se’ns presenten, cal abandonar polítiques antigues i dedicar-hi de noves que s’adaptin correctament al context actual. És urgent aportar noves energies a idear bones estratègies en el camp universitari i en la promoció de la recerca.

La demanda laboral dels pròxims deu anys serà quantitativament i qualitativament molt diferent de l’actual. La necessitat de ser àgil i flexible esdevé una prioritat essencial i caldrà trobar combinacions que permetin la incorporació temporal de coneixements i persones, a la vegada que s’inverteixi en les capacitats avui existents per facilitat la seva posada al dia.

Acompanyament empresarial durant el procés educatiu

Podem dotar a les universitats i centres de formació de recursos econòmics suficients mitjançant els pressupostos, però també gràcies a les entitats privades. A Units considerem que la cooperació equilibrada entre societat civil, mercat/empresa i Estat és clau per a solucionar els desafiaments que el nostre país ha d’afrontar.

La contribució del món empresarial a l’educació superior i a la formació professional no només s’ha de reduir al finançament, sinó també a ser coactors en les darreres etapes del procés formatiu. Per això, desenvoluparem la Formació Professional Dual en tots els cicles superiors, com les pràctiques obligatòries en tots els currículums universitaris. D’aquesta manera, els alumnes tindran a l’abast una formació més adient a les necessitats amb què es trobaran en el món laboral i, a la vegada, les empreses trobaran persones amb les capacitats adequades.

Innovació i emprenedoria gràcies a una universitat de qualitat

Una societat amb persones preparades és competitiva i eficient, genera emprenedors i innova. Una bona formació superior és una de les eines més importants per assolir-ho. I, per formar persones capaces, la universitat té un paper essencial. Però no només la universitat, sinó també els diferents graus de formació professional i les empreses. Aplicant polítiques universitàries que millorin l’estat actual dels centres i atorgant els recursos necessaris, Catalunya podrà continuar gaudint de bones universitats i seguir gaudint d’un paper capdavanter en el desenvolupament d’Espanya i d’Europa.