Solució #1

Treballem per reduir càrrecs polítics a l’Administració i impulsar la seva professionalització.

Joaquim Llimona Balcells

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Solució #1

Treballem per reduir càrrecs polítics a l’Administració i impulsar la seva professionalització.

Joaquim Llimona Balcells

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Fem més regeneració democràtica

Treballem per recuperar la confiança ciutadana en el sistema polític. Hem d’unir esforços per aconseguir un bon ús dels instruments i de les institucions públiques gràcies a una millora de l’Administració i d’un cos de funcionariat orientat a oferir el màxim rendiment. Per assegurar-nos la seva efectivitat, volem instaurar uns mecanismes que ens permetin mesurar els resultats i retre comptes quan no s’hagin assolit. Tot això, amb una implicació ciutadana que fomenti la pluralitat de veus.

Quines són les nostres solucions principals?

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem per reduir càrrecs polítics a l’Administració i impulsar la seva professionalització.

2

Treballem per una administració menys burocratitzada que funcioni amb agilitat i eficiència i que maximitzi el resultat de l’acció pública a través de criteris de gestió tècnics.

3

Treballem per reduir Conselleries, Agències i Instituts públics de baixa eficàcia. Impulsarem un reordenament d’administracions territorials i competències per evitar duplicitats.

4

Treballem per un cos de funcionariat format, incentivat, amb un pla de carrera clar i orientat a oferir un millor rendiment.

5

Treballem per mesurar els resultats i retre comptes de les accions polítiques plantejades en els programes electorals.

6

Treballem per una justícia propera, ràpida i de qualitat. Proposem duplicar el nombre de magistrats i simplificar les lleis processals.

Veure Programa
Veure Programa

La política al servei de les persones

Hem de recuperar el concepte de servei al ciutadà i treballar perquè les persones del país tornin a confiar en les seves institucions i en els partits polítics. Enquestes recents demostren l’enorme desafecció amb la política que hi ha a Catalunya: més del 80% qualifica la situació política de dolenta o molt dolenta i més del 23% considera la política, els partits i els polítics com el primer problema del país per sobre d’altres factors històrics com l’atur. Regenerar obliga a treballar en un doble moment: actuar per millorar des de dins les institucions, fomentant l’exemplaritat i la meritocràcia, i ser capaços de traslladar aquesta millora a la ciutadania.

Reformes fermes per combatre l’individualisme i l’antipolítica

Ens enfrontem a un deteriorament del funcionament del sistema polític. Només amb reformes fermes la ciutadania tornarà a creure en la política. Treballant per recuperar la confiança aconseguirem revertir l’increment de l’individualisme, -amb pèrdua derivada que comporta del sentiment de comunitat-, l’incompliment dels deures i l’antipolítica dels populismes. Amb la seguretat que dóna saber on som, hem d’estar a l’altura i proposar solucions pràctiques i eficients que ajudin la ciutadania a sentir que les institucions i la política tornen a estar al seu costat.

Responsabilitat compartida entre l’administració i la ciutadania

Volem propiciar la implicació ciutadana i per això ens fixem en experiències que s’estan duent a terme amb èxit en altres parts del món amb èxit. Proposem impulsar des de les corporacions locals “Pactes de Col·laboració” entre l’Administració i els ciutadans amb la finalitat de la gestió ordenada dels béns comuns, és a dir, aquells que cobreixen directament els interessos de la comunitat. Així, no només reconstruirem el desenvolupament econòmic basat en la dignitat i humanitat sinó també el sentit de comunitat o pertinença. El camí és la corresponsabilització amb els agents socials per assumir les responsabilitats que van perdre en el passat.

Canvis locals amb implicacions globals

El context actual ens obliga a prendre unes mesures que, executades adequadament, es podran traslladar a la resta de països europeus. Els interessos comuns han de passar per damunt de les respostes nacionals i els reptes, problemes i amenaces s’han d’afrontar conjuntament. Això no només ho podem aplicar en el nostre territori. És una premissa que la Unió Europea també pot incorporar. És hora de recolzar institucions i respostes que permetin la humanització de la globalització i la capacitat d’actuar sobre els seus efectes negatius.