Solució #1

Treballem per aconseguir la paritat entre homes i dones en empreses, entitats, administracions públiques i organismes públics.

Olga Ortiz Moreno

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Solució #1


Treballem per aconseguir la paritat entre homes i dones en empreses, entitats, administracions públiques i organismes públics.

Olga Ortiz Moreno

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Fem feminisme integrador

Treballem units per la igualtat efectiva entre homes i dones, garantint la seva paritat i promovent mesures encaminades a suprimir la bretxa salarial i una igualtat efectiva d’oportunitats laborals i de promoció. Apostem per incloure protocols contra l’assetjament sexual, així com per establir mesures i fer polítiques públiques que acompanyin les dones que es troben en una situació de violència de gènere.

Quines són les nostres solucions principals?

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem per aconseguir la paritat entre homes i dones en empreses, entitats, administracions públiques i organismes públics.

2

Treballem per promoure mesures dirigides a suprimir la bretxa salarial i a assolir la igualtat efectiva d’oportunitats laborals i de promoció.

3

Treballem per incloure plans o protocols de prevenció de riscos psicosocials en actuacions contra l’assetjament sexual o per raó de sexe al treball.

4

Treballem per establir mesures i polítiques públiques que acompanyin les dones que visquin en una situació de violència de gènere.

5

Treballem per la promoció d’un espai públic segur per a les dones.

Veure Programa
Veure Programa

Feministes perquè som humanistes

Som feministes perquè partim d’una visió humanista integral, perquè aspirem a una justícia social i perquè treballem per una societat inclusiva. El compromís amb la promoció de la justícia social ens porta a assumir el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones: no podem aspirar a una societat justa si no hi ha igualtat real i efectiva entre tots els seus membres, també des de la perspectiva de gènere. No ens conformem amb la consecució d’una igualtat purament formal, sinó que ens comprometem a treballar per una igualtat efectiva de drets i oportunitats entre l’home i la dona.

Perspectiva de gènere en les polítiques públiques

Conscients que la igualtat ben entesa comença per un mateix, situem la pedagogia interna i la formació com una tasca prioritària i permanent. Així com la perspectiva de gènere a l’hora de concebre les diferents polítiques sectorials com a segona línia estratègica d’actuació. Sense valorar l’impacte en les dones, qualsevol política pública no sols és limitada, inequitativa i moltes vegades ineficient, sinó que camina en la direcció oposada als valors de la igual dignitat, la justícia social i la inclusivitat que defensem.

Amb aquest motor de base, reivindiquem donar visibilitat i dignificació a les tasques de cura de les persones, així com estudiar i implementar el teletreball. És fonamental entendre aquesta tasca en l’àmbit familiar com una corresponsabilitat entre pares i mares i no exclusivament de la dona.

Acció publicoprivada en entorns d’oci

Units per Avançar proposa, en l’àmbit de la violència sexual, establir una feina conjunta i transversal entre el sector públic i privat per tal de promoure mesures contra la violència sexual en els entorns d’oci com campanyes de sensibilització, establir punts liles d’informació i assistència o desplegar dispositius policials específics per garantir la seguretat en les zones de risc.

Polítiques d’igualtat amb la suma de consensos

És el moment de garantir unes polítiques compromeses amb la igualtat entre homes i dones. Aspirem a un feminisme constructiu, integrador, inclusiu i compartit per les dones i els homes que integren el partit. Rebutgem, en conseqüència, les visions excloents i disgregadores. Només junts serem capaços de fer polítiques fermes i, per això, essent conscients de la importància d’aquesta tasca, abordem les polítiques d’igualtat des de la voluntat de diàleg i de suma amb la resta de formacions polítiques i defugim de convertir-les en un terreny per a la confrontació partidària.