Solució #1

Treballem per aportar una estabilitat legislativa que doni tranquil·litat a la comunitat educativa.

Xavier Güell Cardona

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Solució #1

Treballem per aportar una estabilitat legislativa que doni tranquil·litat a la comunitat educativa.

Xavier Guell Cardona

Veure entrevista

Fem que Catalunya funcioni

Fem que l’educació funcioni

Treballem des de l’estabilitat legislativa per donar tranquil·litat a la comunitat educativa, generant mecanismes que ens permetin treure-li el màxim potencial al model d’escola catalana. La llibertat de les famílies i dels centres a educar els fills com escullin són fonamentals per aconseguir-ho, però només ho assolirem plenament garantint la igualtat d’oportunitats que dóna oferir els recursos necessaris. Només amb un marc educatiu ferm aconseguirem una Catalunya capdavantera.

Quines són les nostres solucions principals?

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem per aportar una estabilitat legislativa que doni tranquil·litat a la comunitat educativa.

2

Treballem per la defensa de la immersió lingüística com a model pedagògic d’èxit.

3

Treballem per l’autonomia dels centres pedagògics a l’hora de plantejar i implementar els seus propis projectes educatius.

4

Treballem per la llibertat de les famílies a l’hora d’escollir l’educació dels seus fills.

5

Treballem per un suport que garanteixi la igualtat d’oportunitats.

6

Treballem per promocionar l’anglès en l’educació i per millorar el seu aprenentatge.

Veure Programa
Veure Programa

Una educació
que sap què vol

L’educació i la formació són condicions importants per a la configuració integral de la persona, per a l’exercici dels nostres drets de llibertat i per al compliment dels nostres deures cívics. Però només amb una educació de qualitat que sap què i com vol transmetre el coneixement i els valors serem capaços de formar i desenvolupar íntegrament persones lliures capaces d’afrontar els nous reptes.

La solució per revertir les taxes d’abandonament escolar o el cansament docent és a les nostres mans. Si volem ser capaços d’oferir als nostres fills la millor educació possible, hem de començar a emprendre el camí del canvi.

El valor de l’estabilitat educativa

Ens trobem en un moment de canvi social amb una crisi de valors que desorienta docents i pares. És necessari fer un esforç per comprendre la societat en què vivim a fi de poder decidir la direcció que ha d’adoptar l’educació.

Malauradament, l’educació està en un estat permanent d’inestabilitat i de falta de consens enormes. El gran seguit de lleis, tant estatals com autonòmiques, amb caràcter partidista o ideològic no han fet més que desgastar una comunitat que desitja l’estabilitat. La confusió i, fins i tot, el desengany s’han viscut en tots els equips docents en els darrers últims anys.

Ara tenim l’oportunitat de facilitar un marc institucional adequat per a la millora de la qualitat del sistema educatiu català. La millor inversió que podem fer per assolir un bon futur és apostar per millorar la formació i l’educació de les persones.

La família és la primera escola i l’escola, la segona família

Hem d’enfortir el diàleg i el compromís amb l’educació entre els diferents agents socials i educatius o no serem capaços de fer un projecte persistent amb visió de futur. Les relacions de cooperació i de complicitat entre els centres i les famílies són fonamentals. Els docents, com els pares, també s’angoixen quan els alumnes no aprenen al ritme dels seus companys o presenten algunes dificultats. Si disposem de bones sinergies entre les famílies i els centres, aconseguirem establir mecanismes capaços de desenvolupar al màxim el seu procés d’aprenentatge.

Però no només ens cal això dins les aules, també fora d’elles. Amb una bona xarxa de col·laboració entre els diversos agents (sindicats de professors, associacions o organismes públics), aconseguirem una millora important de la comunicació. La detecció dels problemes d’arrel serà molt més ràpida i la seva solució més eficient.

Pluralisme educatiu gràcies a la llibertat a escollir

Des d’Units per Avançar, creiem fermament en les oportunitats que se’ns brinden si construïm un marc educatiu adequat per a tothom. Garantint el dret a les famílies a escollir on volen escolaritzar els seus fills, fomentarem el pluralisme educatiu que desitgem. I amb la llibertat dels centres per plantejar els seus propis models educatius, ajudarem a enriquir encara més el teixit educatiu, obert a nous projectes i amb innovació constant.

Catalunya sempre ha estat una terra amb voluntat integradora i s’ha vist reflectit en les més de tres dècades que la immersió lingüística porta sent model d’èxit. Davant les crítiques buides, hem d’oferir resultats. Amb un augment de la despesa, traduït en més recursos per als docents, ens podem col·locar a l’altura dels països europeus. És l’hora de col·locar els engranatges entre tots per oferir als nostres fills la millor qualitat educativa.