Solució #6

El veritable camí a seguir és el de l’Economia Social de Mercat, un equilibri entre llibertat i justícia social, i pilar bàsic de l’Estat Social rectament entès. En definitiva, tant mercat com sigui possible, i tant Estat com sigui necessari.

Antoni Durán-Sindreu

Fem que Catalunya funcioni

Solució #6

El veritable camí a seguir és el de l’Economia Social de Mercat, un equilibri entre llibertat i justícia social, i pilar bàsic de l’Estat Social rectament entès. En definitiva, tant mercat com sigui possible, i tant Estat com sigui necessari.

Antoni Durán-Sindreu

Fem que Catalunya funcioni

Fem que l’economia funcioni

Treballem per una economia flexible que ofereixi el seu màxim potencial i, alhora, tingui mecanismes que garanteixin un estat del benestar profitós per a tothom. Apostem per les empreses, pels emprenedors i pels autònoms donant-los seguretat i facilitats perquè puguin arriscar i ajudar en el procés d’innovació de Catalunya, així com incentivant la inversió per generar un teixit més ric i pròsper amb possibilitats d’expansió.

Quines són les nostres solucions principals?

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem per aconseguir una economia més dinàmica capaç de generar llocs de treball i per millorar els nivells d’ocupació, especialment dels joves.

2

Treballem per una simplificació administrativa, garantir l’impuls dels emprenedors, fer créixer les oportunitats de negoci i la creació de rendes.

3

Treballem per atorgar incentius a la capitalització d’empreses i per afavorir el pas de petites empreses a mitjanes i grans.

4

Treballem per impulsar regulacions del mercat per impedir les posicions dominants de grans empreses i l’elusió fiscal.

5

Treballem per una reforma de la fiscalitat per gravar menys el treball, l’estalvi i la inversió, alhora que simplifiquem i fem més efectiu el sistema fiscal global.

6

Treballem per establir mecanismes eficients de protecció als desfavorits: lloguer social, renda mínima garantida i formació ocupacional.

Veure Programa
Veure Programa

Economia social de mercat

Hem d’estar a l’altura de l’enorme transformació que està patint la nostra societat. Intel·ligència artificial, robòtica o tecnologies de la comunicació són alguns dels canvis que haurem d’afrontar tots plegats. I, per sortir-ne amb nota, hem d’establir mecanismes que flexibilitzin l’economia per garantir l’estat del benestar. Hem de continuar impulsant l’economia perquè doni la màxima riquesa, però, alhora, perquè ens asseguri els instruments necessaris que garanteixin que el repartiment de la riquesa no deixi ningú enrere. Només amb aquest equilibri entre la liberalització del mercat i polítiques de protecció molt clares serem capaços d’abordar els reptes que se’ns plantegen i treure el màxim partit a les oportunitats que es presenten.

Si deixem l’economia sola, tindrem una societat de solitaris

Estem en un procés d’aprenentatge continu que ens requereix una responsabilitat màxima cap al conjunt de la societat. En el procés de globalització hi ha dos grups socials que han estat els més afectats: la classe mitjana d’Occident i els més pobres del món. La resta de població s’ha enriquit. Davant d’aquest fet, cal posar la realitat per davant, reconèixer els camps d’actuació i assegurar una societat en la qual tothom tingui les eines i facilitats per prosperar. Els autònoms i les petites empreses són una part fonamental de la nostra economia i hem d’oferir-los una administració que els acompanyi i ajudi, en comptes d’una que dificulti els processos. Aquest teixit econòmic és fonamental per al nostre futur i cal garantir-los polítiques econòmiques perquè puguin desenvolupar-se.

L’estratègia de curt termini no és la correcta perquè no ens deixa veure els canvis que s’estan produint al nostre voltant. Sense oblidar les actuacions del present, hem de ser capaços de generar estratègies també a mig i llarg termini. Les primeres per fer de pont per a l’economia del futur i les segones per dissenyar com ha de ser aquesta economia.

Polítiques de transversalitat per millorar la qualitat dels serveis

És el moment de consolidar estratègies entre diferents sectors per aconseguir una bona regulació del mercat de béns i serveis. El sector públic no és capaç de satisfer totes les necessitats que demana la societat, però amb la cooperació entre el sector privat i les iniciatives socials podem ser capaços de garantir una qualitat que d’una altra manera no seria possible. Ningú no sap més de la problemàtica del dia a dia com les associacions o organitzacions sense ànim de lucre. Ajudem-les, doncs, amb recursos per assegurar una millor eficiència resolutiva. Dissenyar polítiques de circularitat o de transversalitat entre els sectors és fonamental i imprescindible.

Recuperem el nostre reclam de terra innovadora

Catalunya ha d’abandonar la politització de les administracions per deixar de crear inseguretat al sector econòmic i apostar amb més fermesa per la innovació. Només amb una administració neutra aconseguirem recuperar el nostre reclam i ser bressol de la creació i dels nous motors de canvi. Perquè, si d’alguna manera sortirem endavant de les transformacions que se’ns presenten, serà gràcies a més innovació, i no pas entesa exclusivament com a digital. Si treballem bé, serem capaços de construir una societat flexible i acollidora, competitiva i inclusiva, cívica i moderna i oberta a les oportunitats de les grans lligues guanyadores.