Joves ara

Joves ara

Fem que Catalunya funcioni

Establim un aparell econòmic flexible i dinàmic amb mecanismes de protecció social perquè ningú es quedi endarrere

Treballem per una economia flexible que ofereixi el seu màxim potencial i, alhora, tingui mecanismes que garanteixin un estat del benestar profitós per tothom. Fem una aposta per les empreses, emprenedors i autònoms donant-los seguretat i facilitats perquè puguin arriscar i ajudar en el procés d’innovació de Catalunya, així com incentivant la inversió per generar un teixit més ric i pròsper amb possibilitats d’expansió.

Quines són les nostres solucions principals?

1

Treballem per aconseguir una economia més dinàmica capaç de generar llocs de treball i millorar els nivells d’ocupació, especialment pels joves.

2

Treballem per garantir un impuls als emprenedors i una simplificació administrativa per fer créixer les oportunitats de negoci i la creació de rendes.

3

Treballem per atorgar incentius per a la capitalització d’empreses i afavorir el pas de petites a mitjanes i grans empreses.

4

Treballem per impulsar regulacions del mercat per impedir les posicions dominants de grans empreses i l’elusió fiscal.

5

Treballem per una reforma de la fiscalitat per gravar menys el treball, l’estalvi i la inversió, alhora que simplifiquem i fem més efectiu el sistema fiscal global.

6

Treballem per establir mecanismes eficients de protecció als desfavorits: lloguer social, renta mínima garantida, i formació ocupacional.

Veure Programa
Veure Programa

Economia social de mercat

Hem d’estar a l’altura de l’enorme transformació que està patint la nostra societat. Intel·ligències artificials, robòtica o tecnologies de la comunicació són alguns dels canvis als quals haurem de fer front plegats. I, per sortir-ne amb nota, hem d’establir mecanismes que flexibilitzin l’economia per poder garantir l’estat del benestar. Hem de seguir impulsant l’economia perquè doni la màxima riquesa però, alhora, assegurar-nos de tenir els instruments necessaris que garanteixin un repartiment de la riquesa i que ningú es quedi endarrere. Només amb aquest equilibri entre la liberalització del mercat i polítiques de protecció molt clares serem capaços d’afrontar els reptes que se’ns plantegen i treure el màxim partit a les oportunitats que es presenten.

Economia social de mercat

Hem d’estar a l’altura de l’enorme transformació que està patint la nostra societat. Intel·ligències artificials, robòtica o tecnologies de la comunicació són alguns dels canvis als quals haurem de fer front plegats. I, per sortir-ne amb nota, hem d’establir mecanismes que flexibilitzin l’economia per poder garantir l’estat del benestar. Hem de seguir impulsant l’economia perquè doni la màxima riquesa però, alhora, assegurar-nos de tenir els instruments necessaris que garanteixin un repartiment de la riquesa i que ningú es quedi endarrere. Només amb aquest equilibri entre la liberalització del mercat i polítiques de protecció molt clares serem capaços d’afrontar els reptes que se’ns plantegen i treure el màxim partit a les oportunitats que es presenten.

Economia social de mercat

Hem d’estar a l’altura de l’enorme transformació que està patint la nostra societat. Intel·ligències artificials, robòtica o tecnologies de la comunicació són alguns dels canvis als quals haurem de fer front plegats. I, per sortir-ne amb nota, hem d’establir mecanismes que flexibilitzin l’economia per poder garantir l’estat del benestar. Hem de seguir impulsant l’economia perquè doni la màxima riquesa però, alhora, assegurar-nos de tenir els instruments necessaris que garanteixin un repartiment de la riquesa i que ningú es quedi endarrere. Només amb aquest equilibri entre la liberalització del mercat i polítiques de protecció molt clares serem capaços d’afrontar els reptes que se’ns plantegen i treure el màxim partit a les oportunitats que es presenten.

Economia social de mercat

Hem d’estar a l’altura de l’enorme transformació que està patint la nostra societat. Intel·ligències artificials, robòtica o tecnologies de la comunicació són alguns dels canvis als quals haurem de fer front plegats. I, per sortir-ne amb nota, hem d’establir mecanismes que flexibilitzin l’economia per poder garantir l’estat del benestar. Hem de seguir impulsant l’economia perquè doni la màxima riquesa però, alhora, assegurar-nos de tenir els instruments necessaris que garanteixin un repartiment de la riquesa i que ningú es quedi endarrere. Només amb aquest equilibri entre la liberalització del mercat i polítiques de protecció molt clares serem capaços d’afrontar els reptes que se’ns plantegen i treure el màxim partit a les oportunitats que es presenten.