ODS #11

Ciutats i comunitats sostenibles.

Fem que Catalunya funcioni

ODS #11

Ciutats i comunitats sostenibles

Fem que Catalunya funcioni

Ciutats i comunitats sostenibles.

(ODS 11)

El reconeixement de la dignitat de l’ésser humà moltes vegades contrasta amb la vida caòtica que han de portar les persones en les nostres ciutats. Actuar de manera sostenible significa que totes les persones gaudeixen d’una vida digna i de qualitat, i formen part de la dinàmica productiva de la comunitat, generant prosperitat compartida i estabilitat social sense perjudicar el medi ambient.

El creixement desmesurat i desordenat de moltes ciutats han fet que siguin insalubres per a viure, a causa de la contaminació originada per les emissions tòxiques, el caos urbà, als problemes del transport i a la contaminació visual i acústica. Moltes ciutats són grans estructures ineficients que gasten energia i aigua en excés.

Una gran part de la població mundial, inclús la meitat,  resideix a les ciutats. Atès que per la majoria de persones el futur serà urbà, les solucions a alguns dels principals problemes als quals ens enfrontem han de centrar-se en la vida de la ciutat, considerant, no només el nucli urbà principal, sinó suplir les demandes de les zones menys afavorides. Per part serva, els nivells de consum d’energia i de contaminació en les zones urbanes són també preocupants.

Encara que les ciutats ocupen només el 3% de la superfície terrestre, representen entre un 60% i un 80% del consum d’energia i el 75% de les emissions de carboni han de trobar-se en la vida de la ciutat.

Moltes ciutats són igualment vulnerables al canvi climàtic i als desastres naturals donada la seva elevada densitat de població i la seva ubicació. És doncs necessari reforçar la resiliència urbana.

El cost d’una deficient planificació urbanística pot apreciar-se en els enormes barris marginals; l’intricat tràfic, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i els extensos suburbis. La poca cura als barris marginals són un llast per al PIB i redueixen l’esperança de vida.

Actuar de manera sostenible significa que totes les persones gaudeixen d’una vida digna i de qualitat de vida i formen part de la dinàmica productiva de la ciutat generant prosperitat compartida i estabilitat social sense perjudicar el medi ambient.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles, és doncs l’objectiu.

Fa falta, doncs, cuidar els llocs comuns, els marcs visuals i les fites urbanes que acreixen el nostre sentit de pertinença, la nostra sensació d’arrelament, el nostre sentiment d’estar a casa dins de la ciutat que ens conté i ens uneix.

És important que les diferents parts d’una ciutat estiguin ben integrades i que els habitants puguin tenir una visió de conjunt, en lloc de tancar-se en un barri privant-se de viure la ciutat sencera com un espai propi compartit amb els altres.

Tota intervenció en el paisatge urbà o rural hauria de considerar com els diferents elements del lloc conformen un tot que és percebut pels habitants com un quadre coherent amb la seva riquesa de significats.

Així, ningú no passa a ésser un estrany, i ens podem sentir com a part d’un nosaltres que construïm junts.

Per aquesta mateixa raó, tant en l’ambient urbà com en el rural, convé preservar alguns llocs on s’evitin intervencions humanes que els modifiquin constantment.

El reconeixement de la dignitat de l’ésser humà moltes vegades contrasta amb la vida caòtica que han de portar les persones en les nostres ciutats. Però això no hauria de fer perdre de vista l’estat d’oblit que pateixen també alguns habitants de zones rurals, on no arriben els serveis essencials, i on hi ha persones sense expectatives d’una vida amb més oportunitats de desenvolupar un futur amb igualtat d’oportunitats.

Temes que treballem, analitzem i desenvolupem en aquest apartat

  • Context actual

  • Identificar les causes del creixement desmesurat i desordenat

  • La Catalunya “buida” i les seves conseqüències

  • Dèficits en comunicacions

  • Polítiques públiques que es porten a terme

  • Legislació aplicable

  • Una mirada des dels territoris

  • Temes de debat per avançar

A Units Per Avançar Debatem