ODS #6

Aigua neta i sanejament .

Fem que Catalunya funcioni

ODS #6

Aigua neta i sanejament

Fem que Catalunya funcioni

Aigua neta i sanejament.

(ODS 6)

Hi ha moltes persones al món que no disposen d’aigua potable ni condicions mínimes de sanejament. Aigua i sanejament, són els dos elements essencials per a garantir la vida de les persones i unes condicions mínimament dignes. Defensem l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable i sanejament a un preu raonable per a tots i totes, prestant especial atenció a les persones més vulnerables. Estem parlant d’un bé comú que no pot ser tractat com una mercaderia.

Actualment, encara hi ha part de la població mundial privada d’accés a aigua potable i a condicions mínimes de sanejament. Segons dades de l’ONU: tres de cada deu persones al món no tenen accés a serveis d’aigua potable segurs i sis de cada deu no tenen accés a instal·lacions de sanejament destinades de forma segura. Les dones i nenes en el 80% dels casos són les encarregades de recollir aigua per les llars sense accés a aigua corrent. I cada dia, uns 1000 nens aproximadament moren per malalties diarreiques derivades de la falta d’higiene. Seguint amb previsions de l’ONU, la mancança d’aigua afecta a més del 40% de la població mundial i es preveu que aquest percentatge augmenti. Més de 1700 milions de persones viuen actualment en conques fluvials on el consum d’aigua supera la recàrrega.

La importància d’una bona higiene i d’aigua neta s’ha manifestat  durant la crisis sanitària derivada de la Covid-19: una qüestió tan bàsica com és rentar-se les mans o mantenir els espais sanejats ha sigut imprescindible per lluitar contra la propagació i contaminació de la malaltia.

En definitiva, l’aigua i el sanejament són dos elements essencials per a garantir la vida de les persones i unes condicions mínimament dignes. És per això que davant la magnitud de les dades abans exposades des d’Units per Avançar defensem l’accés universal i equitatiu l’aigua potable a un preu raonable per a tots i el mateix en relació a l’accés al sanejament i higiene. En ambdós casos prestant especial atenció als col·lectius vulnerables. També defensem l’ús eficient dels recursos hídrics per assegurar-ne la seva sostenibilitat així com protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua.

En conclusió, en aquest àmbit també fem nostres els objectius de desenvolupament sostenible atès que coincideixen plenament amb el nostre ideari humanista. L’aigua per la seva naturalesa no pot ser tractada com una mercaderia més i el seu ús ha de ser racional i solidari. Estem parlant d’un bé comú i, en conseqüència, és un element tan essencial per a la vida humana que ha de ser accessible per a tothom.

Temes que treballem, analitzem i desenvolupem en aquest apartat

  • Recursos hidràulics a Catalunya i Espanya. Mapa i estat de la qüestió.

  • Accés a l’aigua potable i els seus usos.

  • Habitatge i serveis bàsics (aigua, llum, gas)

  • Accés a internet com a servei bàsic

  • Estat de la qüestió a Catalunya i Espanya

  • Polítiques públiques per garantir accés a serveis bàsics (aigua, llum, gas)

  • La col·laboració públic-privada

  • Una mirada des dels territoris

  • Temes de debat per avançar

A Units Per Avançar Debatem

Participa als debats