ODS #16.4

Retornar a les institucions catalanes la seva qualitat de institucions del país

Fem que Catalunya funcioni

ODS #16.4

Retornar a les institucions catalanes la seva qualitat de institucions del país

Fem que Catalunya funcioni

Regeneració democràtica: bon govern i model d’Estat per impulsar una Catalunya sense fronteres

(ODS 16)

En l’àmbit de regeneració democràtica hi ha un conjunt de temes que requereixen d’una resposta per a aconseguir una societat més moral ii èticament avançada. En aquests temes és molt necessari que la societat pugui arribar a un nivell de consens alt.

Retornar a les institucions catalanes la seva qualitat de institucions del país (ODS 16.4)

Ens cal prestar especial atenció i actuar decididament sobre les regles del joc polític de manera que afavorim, no només una millor i més eficient acció política, si no també una vida política constructiva. Això ens obliga a treballar en el camp dels valors compartits per a la majoria dels ciutadans de Catalunya i com es poden afavorir una vida col·lectiva millor per a tots.

Per això, és necessari retornar a les institucions catalanes  la seva qualitat de institucions del país, de manera que siguin les protectores del marc polític de llibertat i respecte de totes les persones mitjançant:

 • La modificació de la llei electoral afavorint la equació 1 persona – 1 vot i un sistema mixta de llistes obertes i tancades.
 • La despolitització del ens reguladors i augment de la seva autonomia.
 • Treballar explícitament (com ho han fet altres països -Dinamarca-) els valors que volem proposar a la societat des de les institucions: tolerància, llibertat, solidaritat (lluita contra la solitud de joves i gent gran, gent oblidada i sense veu); valors de la tradició catalana (pacte, compromís, esforç, feina ben feta,…); valors propis de la nostra tradició humanista i cristiana europea (rellevància de la cultura, de l’espiritualitat, de la fraternitat -inclusió ),…
 • La lluita eficaç contra la corrupció, evasió fiscal, abús del estat del benestar. Per aquest fi es potenciaran les unitats fiscals, inspectores i agencies publiques que garanteixen el compliment del marc comú del que ens hem dotat.
 • Disposar d’un marc de de finançament que afavoreixi de veritat l’autogovern

Temes que treballem, analitzem i desenvolupem en aquest apartat

 • Idees sobre com hauria de ser una millor llei electoral:

  • Quina representació ha de tenir el territori?
  • Opcions i repercussions de llistes tancades, obertes, mixtes…
 • Mesures per reduir a un grau més adequat la “colonització” política de la vida publica i social

 • Valors que voldríem veure com valors compartits per a la majoria dels ciutadans de Catalunya i com es poden afavorir

 • Mesures per reduir i castigar la corrupció publica i privada

 • Una mirada des dels territoris

 • Temes de debat per avançar

A Units Per Avançar Debatem

Participa als debats