ODS #16.2

Política a Espanya diversa i que garanteixi la personalitat i desenvolupament de Catalunya

Fem que Catalunya funcioni

ODS #16.2

Política a Espanya diversa i que garanteixi la personalitat i desenvolumpament de Catalunya

Fem que Catalunya funcioni

Regeneració democràtica: bon govern i model d’Estat per impulsar una Catalunya sense fronteres

(ODS 16)

En l’àmbit de regeneració democràtica hi ha un conjunt de temes que requereixen d’una resposta per a aconseguir una societat més moral ii èticament avançada. En aquests temes és molt necessari que la societat pugui arribar a un nivell de consens alt.

Política a Espanya diversa i que garanteixi la personalitat i desenvolupament de Catalunya (ODS 16.2)

Ens cal definir i proposar un model de relacions amb el conjunt d’Espanya que garantissin la personalitat pròpia i el desenvolupament polític de Catalunya. Cal prestar especial atenció al finançament, la defensa de la llengua i la cultura i les polítiques econòmiques bàsiques.

Optar per una acció política a Espanya que es vegi a si mateixa com diversa i on es garanteixi la personalitat i desenvolupament de Catalunya:

 • Apostar per un model federal que asseguri un autogovern de qualitat i ben finançat
 • Centrar la reivindicació al Estat central en cinc eixos:
 1. Aquell conjunt d’actuacions que comporten de facto i de iure el reconeixement de Catalunya com a país, la llengua i cultura de manera destacada.
 2. Un nou sistema de finançament, basat en criteris del federalisme fiscal.
 3. Infraestructures estratègiques per al nou model productiu altament digitalitzat.
 4. Educació en tots els nivells: des de la educació dels 0 als 6 anys (molt prioritàriament) fins la secundaria i universitària, la formació professional i la formació especialitzada orientada a la recerca i la formació al llarg de la vida (long life learning).
 5. La bilateralitat en aquells àmbits on els interessos catalans s’han de tractar separadament dels del conjunt de Comunitats Autònomes, com són les relacions amb la Unió Europea.
 • Cooperació desacomplexada amb la resta d’Espanya per garantir un progrés comú

Temes que treballem, analitzem i desenvolupem en aquest apartat

 • Avantatges i inconvenients dels diversos models per articular les relacions Catalunya –Espanya: independència, confederació, federació, estat autonòmica actual,….

 • Camins per arribar a una disposició addicional a la constitució que garanteixi la sobirania de Catalunya en el àmbits definits per Unió com cap dalts pel desenvolupament del autogovern

 • Models de finançament. Definició del marc de finançament: contingut i impacte en la pressió fiscal i en la capacitat de despesa

 • Reclamacions clau a l’Estat:

  • Sobre la llengua i la cultura
  • Sobre les infraestructures estratègiques per a un nou model productiu
 • Sistemes de solidaritat i cooperació desitjables

 • Una mirada des dels territoris

 • Temes de debat per avançar

A Units Per Avançar Debatem

Participa als debats