Tots els projectes necessiten recursos per fer-se realitat. Amb aportacions econòmiques fem possible el funcionament del partit i apropar-nos més al nostre objectiu polític. Volem un bon govern que asseguri el futur de Catalunya i tu pots ajudar.

La teva col·laboració fa possible el projecte.

Nom i Cognoms *

Data de naixement *

D.N.I. *

Adreça *

Població *

Comarca *

Districte (en el cas de Barcelona ciutat)

Provincia *

Adreça electrònica *

Telèfon *

Mòbil *

Tipus d'aportació *

Periodicitat

Aportació anual

IBAN *

* Camps obligatoris

Gracies per la teva aportació, en breu rebràs noticies d'Units per Avançar
Sembla que hi ha algún error. Torna-ho a provar en una estona

Condicions legals i consideracions

Vostè ha de saber que el límit econòmic d´una donació a un partit polític per persona i any és de 50.000€. I que en període electoral la limitació per persona i any és de 10.000€.

Al realitzar la donació a Units per Avançar Vostè reconoeix que la mateixa compleix les condicions exigides per la Llei Orgànica 8/2007 de 4 de juliol de finançament dels partits polítics, i manifesta que la donació no prové directa o indirectament de persones jurídiques ni d´ens sense personalitat jurídica. Que la present donació no es realiza per part de persones físiques que, en exercici d´una activitat econòmica o professional, sigui part d´un contracte vigent dels que preveu la legislació de contractes del sector públic. Que la present donació es realitza amb recursos propis de qui l´efectua i no per compte de terceres persones físiques o jurídiques.

Les seves dades personals no es cediran o comunicaran a tercers, excepte en compliment de les obligacions legals existents o la pròpia gestió de la donació efectuada. Així, UNITS es troba obligat a comunicar la identitat dels donants a el Tribunal de Comptes.

Les donacions, a les quals es refereix l´article 4 de la Llei Orgànica 8/2007 de 4 de juliol de finançament dels partits polítics, els són aplicables les deduccions que preveu la Llei 49/2002 de 23 de desembre del Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al Mecenatge; en conseqüència, la mateixa podria donar dret a deduccions fiscals a la declaració de l´impost sobre la renda de les persones físiques.