- SOM UNITS -

"Un catalanisme centrat per a un nou rumb"

UNITS PER AVANÇAR és un partit polític catalanista, proeuropeu, moderat i humanista.

Treballem pel màxim autogovern per a Catalunya, el seu reconeixement nacional a la Constitució, el blindatge de la nostra llengua i cultura i per un finançament just.

Posem les persones al centre de l’acció política, lluitem contra la pobresa i les discriminacions i vetllem per la cohesió i justícia social.

Defensem l’economia productiva que treballa pel bé comú, permet la creació de riquesa, la seva justa distribució i la reducció de les desigualtats.

Apostem per l’enfortiment de les famílies, en les seves diverses expressions, perquè esdevinguin pilar de convivència, benestar i seguretat.

Creiem en l’educació com a eix prioritari, garantint el dret dels pares a escollir el model educatiu que volen per als seus fills, ja sigui en centres privats, concertats o públics. 

Impulsem la reconstrucció de les classe mitjanes del nostre país que han quedat debilitades a causa de la crisi econòmica.

Apostem per a una major seguretat per a garantir la llibertat de les persones en un món globalitzat i interconnectat.

Creiem en una Europa més integrada políticament, unida, oberta, dinàmica i social com a espai de progrés, justícia i pau.