Els membres d'Units per Avançar són les persones que es comprometen activament amb les idees que defensa el nostre moviment. Així doncs, els membres poden participar amb veu i dret a vot en els òrgans del partit, reben tota la informació del moviment i poden participar en els actes, les xerrades, les conferències i tot tipus d'activitats públiques que es duguin a terme.

Si ho prefereixies, et pots descarregar el full d'adhesió, omplir-lo i enviar un escanejat a administracio@unitsperavancar.cat